Lịch sử Hồ Xuân Hương Đà Lạt

DATE: May 16, 2022

AUTHOR: editor

Cái tên ‘Hồ Xuân Hương’ từ lâu đã được coi là “đại diện” của một bức tranh rất được công nhận khi nhắc đến một Đà Lạt thơ mộng, cả về văn hóa – du lịch cũng như thơ ca, nhạc họa. Hầu như tất cả những ai đến thăm Đà Lạt trong ba hoặc bốn ngày đều có thói quen đi lang thang quanh khu vực hồ. Trên thực tế, đây là hồ nhân tạo lâu đời nhất của phố núi.

Hồ Xuân Hương xưa kia không khác gì một tập hợp của những ao trũng rộng lớn. Cunhac, một nhà truyền giáo người Pháp, đã nhìn thấy tiềm năng về địa hình – cảnh vật lúc bấy giờ nên đã khuyến nghị dẫn nước từ con suối Cam Ly liền kề để tránh con đập tạo thành hồ.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

CATEGORY: The knowledge Reef


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment:

Full Name: *

Email Address: *

Website: