Các loại phế liệu nhập khẩu được cho phép vào nước ta

Danh sách các loại phế liệu được phép nhập khẩu vào nước ta

DATE: March 28, 2020

AUTHOR: editor

DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). https://www.upsieutoc.com/album/phe-lieu.qb78p

Phế liệu mạnh vụn 7204

– Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu QCVN 31:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Phế liệu nhập khâu vào nước ta

Phế liệu nhập khâu vào nước ta

https://www.plurk.com/p/nr4ier

https://www.plurk.com/p/nr4ilc

– Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 có thể ở dạng rời, hoặc được buộc thành bó, nhưng không được ép thành khối, không được đóng thành kiện, bánh.

 • Phế liệu và mảnh vụn của gang.
 • Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: bằng thép không gỉ – 72042100
 • Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ) – 72042900
 • Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc – Mã  72043000
 • Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh  – 72044100
 • Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Loại khác – 72044900
 • Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại – 72045000

– Không cho phép nhập khẩu mạt cưa, mạt giũa trong loại phế liệu sắt, thép có mã HS 7204 4100. Mã HS: 72041000

https://www.plurk.com/p/nr3clb

https://www.plurk.com/p/nr3qde

Phế liệu kim loại màu và mảnh vụn

– Kim loại màu phế liệu và mảnh vụn nhập khẩu có mã HS tương ứng với số thứ tự từ 25 đến 37 có thể ở dạng rời hoặc được buộc thành bó, ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh.

– Kim loại màu phế liệu và mảnh vụn nhập khẩu có mã HS tương ứng với số thứ tự từ 25 đến 37 có thể bao gồm những loại sau: https://getpocket.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fphelieuquangdat.com%2Fthu-mua-phe-lieu-binh-duong

● Đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, phoi, sợi, cục, thỏi, mảnh vụn bằng kim loại hoặc hợp kim của kim loại đó bị loại ra từ quá trình sản xuất;

● Kim loại hoặc hợp kim của kim loại đó được lựa chọn, thu hồi từ công trình xây dựng, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và các sản phẩm khác sau khi đã cắt phá, tháo dỡ tại nước hoặc lãnh thổ xuất khẩu;

● Lõi dây điện, lõi cáp điện bằng đồng hoặc nhôm, đã loại bỏ vỏ bọc cách điện bằng nhựa, cao su hoặc bằng các loại vật liệu cách điện khác; https://slashdot.org/submission/11404620/mua-phe-lieu-tai-nha-trang-gia-cao-nhat

● Dây điện từ (dây đồng hoặc dây nhôm có lớp bọc cách điện bằng sơn men, sợi bông hoặc giấy) đã qua sử dụng,

 • Niken phế liệu và mảnh vụn – 75030000
 • Nhôm phế liệu và mảnh vụn – 76020000
 • Kẽm phế liệu và mảnh vụn – 79020000
 • Phế liệu và mảnh vụn thiếc – 80020000
 • Vontram phế liệu và mảnh vụn  – 81019700
 • Molypden phế liệu và mảnh vụn  – 81029700
 • Magie phế liệu và mảnh vụn – 81042000
 • Titan phế liệu và mảnh vụn – 81083000
 • Zircon phế liệu và mảnh vụn – 81093000
 • Antimon phế liệu và mảnh vụn – 81102000
 • Mangan phế liệu và mảnh vụn – 81110000
 • Crom phế liệu và mảnh vụn -81122200
 • https://phelieuquangdat.com/dong-la-gi-tinh-chat-phan-loai-va-ung-dung-cua-dong-trong-cuoc-song

Phế liệu giấy hoặc bìa nhập khẩu

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng.

– Phế liệu giấy hoặc bìa nhập khẩu thuộc nhóm 4707 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu QCVN 33:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

https://medium.com/@jpweb.vn/tong-hop-cac-loai-phe-lieu-gia-cao-hien-dang-duoc-thu-mua-eafd2d22fd52

– Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất bột giấy, các sản phẩm giấy, bìa. 47071000

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ. 47072000

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự). 47073000

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại.  47079000

https://infogram.com/top-3-loai-phe-lieu-thu-mua-gia-cao-1h0r6r90dpwm6ek

Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thuỷ tinh ở dạng khối.

– Không có lẫn thủy tinh vụn hoặc thủy tinh phế liệu từ bao bì chứa hóa chất, thủy tinh từ bóng đèn hình máy thu hình, bóng đèn hình máy tính, bóng đèn huỳnh quang, bao bì thủy tinh và các loại thủy tinh hoạt tính khác.

– Nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm thủy tinh – 70010000

https://www.reddit.com/user/topusefully/comments/fpubw3/infographic_top_3_loai_phe_lieu_thu_mua_gia_cao/

Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).

– Tơ, kén phế phẩm được thu hồi từ quá trình ươm tơ, sản xuất sợi tơ.

– Nhập khẩu để tận dụng sản xuất tơ, sợi, vải  – 50030000

https://topusefully.tumblr.com/post/613734858909466624/top-3-loai-phe-lieu-thu-mua-gia-cao-by-top

Phế liệu và mẫu vụn nhưa (plastic)

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Dạng xốp, không cứng.

– Phế liệu nhựa nhập khẩu thuộc nhóm 3915 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu QCVN 32:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

https://myspace.com/topusefully/mixes/streammix-719106/photo/373722926

https://myspace.com/topusefully/mixes/streammix-719106/photo/373722931

 • – Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm nhựa. 39151010
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Loại khác. 39151090
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme stylen (PS): Dạng xốp, không cứng. 39152010
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme stylen (PS): Loại khác. 39152090
 • Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng. 39153010
 • Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loại khác. 39153090
 • Phế liệu và mẩu vụn từ plastic (nhựa) khác. 39159000
Các loại phế liệu nhập khẩu được cho phép vào nước ta

Các loại phế liệu nhập khẩu được cho phép vào nước ta

Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống.

– Mai, vỏ các loại động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống, như: vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai,… đã được loại bỏ phần thịt và các tạp chất khác, phơi khô (độ ẩm dưới 50%).

https://myspace.com/topusefully/mixes/streammix-719106/photo/373722924

– Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ. 05080020

Thạch cao.

– Thạch cao tổng hợp, hay Thạch cao FGD (flue gas desulphurization), là hợp chất canxi sunphát thu được từ quá trình khử lưu huỳnh trong khi thải từ lò đốt nhiên liệu hóa thạch.

– Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu, cấu kiện sử dụng trong ngành xây dựng. 25201000

https://www.viewbug.com/member/topusefully

Xi hạt nhỏ (xi cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

– Xỉ dạng hạt được chế biến từ xỉ lò cao luyện gang, sắt, thép. Đáp ứng yêu cầu đối với vỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16-3:2011/BXD Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông, do Bộ Xây dựng ban hành.

– Nhập khẩu để làm phụ gia sản xuất xi măng. 26180000

http://www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fphelieuquangdat.com%2Fthu-mua-phe-lieu-nhom

http://www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fphelieulocphat.vn%2Fthu-mua-phe-lieu-dong

Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự.

– Mảnh vỡ ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc dạng cục chứa không dưới 99% nguyên tố silic (Si).

– Nhập khẩu để gia công thành nguyên liệu phục vụ sản xuất modun năng lượng mặt trời. 38180000

http://www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fphelieuquangdat.com%2Fthu-mua-phe-lieu-quan-2

http://www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fthumuaphelieuvn.com%2Fphe-lieu%2Fthu-mua-phe-lieu-chi

Nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/giay-phep-xnk/danh-muc-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-de-lam-nguyen-lieu-san-xuat-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-01-2013-tt-btnmt-ngay-28-thang-01-nam-20-536.html

CATEGORY: The knowledge Reef


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment:

Full Name: *

Email Address: *

Website: